0

Prawo pracy - aktualne załączniki

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (po zmianach Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r., poz. 1461)

Dofinansowanie kosztów

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Miesięczne dofinansowanie

Minimalne wymagania

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Ogólne przepisy BHP

Szczegółowe zasady i tryb

Uznawanie zdarzeń za wypadek

Wnioski o wypłatę zaliczki na FGŚP

Wzory informacji o zasiłkach

Zakres prowadzenia dokumentacji

Zasada odliczania i tryb przekazywania

Zasady orzekania

Zezwolenie bez względu na warunki

Zezwolenie na pracę cudzoziemca