0

Polecamy akty prawne w formie plików PDF. Cena tylko 15,75 zł za PDF. Wysyłka na adres mail.

Klasyfikacja środków trwałych

Gospodarka nieruchomościami

Zbiór przepisów prawa karnego

Kodeks Spółek Handlowy

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Kodeks Cywilny

Publikacje maja czytelny i przejrzysty układ.
Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, który informuje od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona.