0

Dane kontaktowe

Wydawnictwo Legis

ul. Ciołkosza 4
03-134 Warszawa

e-mail: redakcja|legis-wydawnictwo.pl| |redakcja|legis-wydawnictwo.pl

tel: 22 747 05 10, 22 243 66 41

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, KRS 0000329467 wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141874304, NIP 5242677513; Konto: ING BANK ŚLĄSKI 81 1050 1025 1000 0023 4132 4685.

Formularz kontaktowy

* - pola wymagane