0

Podatki

1. Odsetki od zaległości podatkowych

Od 9 października 2014 r. odsetki wynoszą 8,00% w stosunku rocznym. Obniżona stawka wynosi 4,00% w stosunku rocznym.
 

2. Skala podatkowa w 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

3. Kwota zmniejszająca podatek za 2021 r.

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1) 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.


4. Koszty uzyskania przychodu

 

Miesięcznie

Roczne

Pracownik miejscowy

250 zł

nie więcej niż 3000 zł z jednej umowy, nie więcej niż 4500 zł  z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

300 zł

nie więcej niż 3600 zł z jednej umowy, nie więcej niż 5400 zł z wielu umów