0

Podatki

1. Odsetki od zaległości podatkowych

Od 9 października 2014 r. odsetki wynoszą 8,00% w stosunku rocznym. Obniżona stawka wynosi 6,00% w stosunku rocznym.
 

2. Skala podatkowa w 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

3. Kwota zmniejszająca podatek za 2018 r.

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1) 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.


4. Koszty uzyskania przychodu

 

Miesięcznie

Roczne

Pracownik miejscowy

111 zł 25 gr

1 335 zł z jednej umowy 2 002 zł 05 gr z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

139 zł 06 gr

1 668 zł 72 gr z jednej umowy 2 502 zł 56 gr z wielu umów