0

Podatki

1. Odsetki od zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2023 r.  do 30 czerwca 2023 r. odsetki wynoszą 16,5% w stosunku rocznym. Obniżona stawka wynosi 8,5% w stosunku rocznym.
 

2. Skala podatkowa w 2023 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca

podatek 3 600 zł

 

120 000

 

108 00 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

3. Kwota wolna od podatku w 2023 r.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. 

 

4. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w 2023 r.

Kwota wynosi 3 600 zł, miesięcznie 300 zł

 

5. Koszty uzyskania przychodu

 

Miesięcznie

Roczne

Pracownik miejscowy

250 zł

nie więcej niż 3000 zł z jednej umowy, nie więcej niż 4500 zł  z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

300 zł

nie więcej niż 3600 zł z jednej umowy, nie więcej niż 5400 zł z wielu umów