0

Podatki

1. Odsetki od zaległości podatkowych

Od 9 października 2014 r. odsetki wynoszą 8,00% w stosunku rocznym. Obniżona stawka wynosi 4,00% w stosunku rocznym.
 

2. Skala podatkowa w 2022 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

17% minus kwota zmniejszająca

podatek 5 100 zł

 

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

3. Kwota wolna od podatku w 2022 r.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. 

 

4. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w 2022 r.

Kwota wynosi 5 100 zł, miesięcznie 425 zł

 

5. Ulga dla klasy średniej - wzór

Dla przychodów od 68 412 zł do 102 588 zł rocznie, kwota ulgi = [(kwota przychodu x 6,68%) – 4 566] ÷ 0,17,

Dla przychodów ponad 102 588 zł do 133 692 zł rocznie, kwota ulgi = [(kwota przychodu x (-7,35%)) + 9 829 zł] ÷ 0,17.

 

6. Koszty uzyskania przychodu

 

Miesięcznie

Roczne

Pracownik miejscowy

250 zł

nie więcej niż 3000 zł z jednej umowy, nie więcej niż 4500 zł  z wielu umów

Pracownik dojeżdżający

300 zł

nie więcej niż 3600 zł z jednej umowy, nie więcej niż 5400 zł z wielu umów