0

Dane firmy

Wydawnictwo Legis Barabasz, Rodzoś, Rola Spółka Jawna
ul. Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa
Nr konta: ING Bank Śląsk 81 1050 1025 1000 0023 4132 4685

Regulamin zakupów

I. Przyjmowanie zamówień oraz ich realizacja

 1. Osoby zainteresowane zamówieniem przez Internet wypełniają formularz zamieszczony na stronie Wydawnictwa Legis. 
 2. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta
 3. Zamówienie jest realizowane tylko wtedy, kiedy towar jest dostępny w magazynie. Jeżeli zamówienie dotyczy kilku różnych towarów, a jeden z nich nie jest dostępny, Klient jest o tym informowany. Klient podejmuję decyzję czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy ma być anulowane, czy czekać na wszystkie publikacje.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Zostaje ona wysłana wraz z zamówionym towarem.
 5. Klient ma możliwość zmiany lub anulowania zamówienia do momentu wystawienia faktury. Zmiana bądź anulowanie powinno zostać potwierdzone e-mailem wysłanym na adres Wydawnictwa.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej ograniczonej ilości towaru, zamówienia są realizowane według kolejności ich wpływu.

II. Czas i terminy realizacji zamówienia

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 48 godzin.
 2. Z uwagi na panującą w kraju epidemię koronawirusa, czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu do 4 dni roboczych.
 3. Czas realizacji zamówienia nie jest równoznaczny z terminem otrzymania przesyłki. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia plus przewidywany czas dostawy, zależy on od sposobu dostawy i wynosi od 2 do 14 dni roboczych.
 4. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bądź niedostarczenie towaru, w przypadku podania przez Zamawiające błędnego lub niepełnego adresu.

III. Metody wysyłki

 1. Poczta Polska (list polecony ekonomiczny) - 16,00 zł (dostawa do 4 dni robocze)
 2. Przesyłka kurierska krajowa - 12,50 zł, pobranie - 22 zł  (dostawa około 2 dni robocze). 
 3. Paczkomaty Inpost - 11 zł (dostawa około 2 dni robocze)
 4. PDF przesyłka elektroniczna - 0 zł
 5. W przypadku wysyłki za granicę konieczny kontakt z Wydawnictwem, w celu ustalenia kosztów.

IV. Ceny towarów

 1. Ceny książek podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przy dostawie w kraju i wewnątrzwspólnotowym nabyciu książek oraz publikacji elektronicznych stosuje się obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT. 
 2. W momencie składania zamówienia przez Klienta obowiązuje cena podana przy produkcie. 
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

V. Formy płatności

      W wydawnictwie obowiązują następujące formy płatności:

 • dla osób fizycznych - przelew 14 dni, płatność przy odbiorze, płatność elektroniczna przez Tpay.pl
 • dla firm - przelew 14 dni na podstawie otrzymanej faktury, płatność elektroniczna przez Tpay.pl.
  Zasady płatności elektronicznych znajdują się na stronie: www.tpay.pl.

VI. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w towarze:
  • uszkodzeń powstałych w trakcie transportu,
  • wad fabrycznych,
  • niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Wydawnictwem telefonicznie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanych towarów. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie wymieniony na egzemplarz pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaproponuje inny towar.

VII. RODO – obowiązek informacyjny

 1. W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Legis Barabasz, Rodzoś, Rola Spółka jawna, ul. Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa, adres poczty elektronicznej: redakcja|legis-wydawnictwo.pl| |redakcja|legis-wydawnictwo.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora.
 2. Udostępniane dane są potrzebne do realizacji zamówienia i są one niezbędne do wywiązania się z umowy obu stron.
 3. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
 4. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący może zrezygnować bez podania przyczyny z kupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zakupiony produkt nie może być używany. Sprzedający nie zwraca kosztów zwrotu takiego produktu. Wydawnictwo nie przyjmuje zwrotów wysłanym za pobraniem oraz wysłanych kurierem na koszt odbiorcy
 2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 ustawy o prawach konsumenta)
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2009 roku.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie.