0

Dziennik Ustaw z dnia 10 grudnia 2019 r.

 

poz. 2382

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości

poz. 2381

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ozimka w województwie opolskim

poz. 2380

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu

poz. 2379

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Stawiszyna w województwie wielkopolskim

poz. 2378

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

poz. 2377

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

poz. 2376

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

poz. 2375

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa

poz. 2374

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej