0

Baza danych obiektów

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

Czynności cywilnoprawne pobieranie i zwrot podatku

Dodatki mieszkaniowe

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja miejscowości ulic adresów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania

Nadawanie uprawnień zawodowych

Organizacja i tryb prowadzenie

 

Państwowy system odniesień

Prowadzenie ksiąg wieczystych

Rejestr pośredników

Rejestr rzeczoznawców

Rejestr zarządców

Spadki i darowizny pobieranie podatku

Spadki i darowizny zeznanie podatkowe

Sposób i tryb uwierzytelniania

Szczegółowe informacje

Taksacja nieruchomości

Timeshare

Udostępnianie materiałów