0

Zbiór Przepisów Prawa Karnego (PDF) stan prawny - luty 2021 r.

Publikacja zawiera uaktualnione na luty 2021 r. teksty następujących ustaw:

  • Kodeks karny
  • Kodeks postępowania karnego
  • Kodeks karny wykonawczy
  • Kodeks wykroczeń
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • Kodeks karny skarbowy

Publikacja ma czytelny i przejrzysty układ.
Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Przy każdej zmianie znajduje się przypis, który informuje od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona

Wysyłka na adres mail.

433 strony

Cena: 15.75 PLN
Zapytaj o produkt
Wysyłka na adres mail 0 zł