0

Rezerwy jednostki gospodarczej 2011 r.

Autor Roman Niemczyk

W niniejszym opracowaniu autor przedstawił najistotniejsze zagadnienia tworzenia i wykorzystania rezerw przez jednostkę gospodarczą zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Ustawa o rachunkowości nakazuje jednostkom tworzenie m.in. bardzo ważnej rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych. Należy mieć na uwadze tego rodzaju sytuacje, w których mamy do  czynienia z pewnym ryzykiem, tzn. w prowadzonej przez daną jednostkę gospodarczą działalności mogą zaistnieć określone, zagrażające sytuacji finansowej zdarzenia. Z tych też powodów podatnicy (przedsiębiorcy) prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek tworzenia rezerw na znane tym jednostkom ryzyko lub grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Treść książki została wzbogacona polityką rachunkowości, zakładowym planem kont, licznymi przykładami, ćwiczeniami, zadaniami, schematami, rysunkami oraz wykresami, które są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i które powinny okazać się przydatne Czytelnikowi w lepszym zrozumieniu tematyki rezerw.

 

Cena: 63.00 PLN
Zapytaj o produkt
Paczkomaty Inpost 13 zł
Przesyłka kurierska 14 zł